PROMOCJA PROJEKTU

Dom Pomocy Społecznej w Iwoniczu? Szansa dla ciężko chorych dzieci

W dniu 29 maja 2010r w Iwoniczu, przy ul. Długiej 1 w czasie Festynu Rodzinnego ogłoszono publicznie rozpoczęcie realizacji Projektu p.t.: ?Dom Pomocy Społecznej w Iwoniczu ? szansa dla ciężko chorych dzieci?

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 ? 2013.

Pan Burmistrz Paweł Pernal złożył życzenia rodzinom mieszkańców, S. Dyrektor Halinie Kuci i Personelowi DPS z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka.

Konferencję promocyjną wygłosiła Pani mgr Dorota Chilik, autor i koordynator projektu.
W konferencji wzięli udział:
Wicemarszałek Pan Bogdan Rzońca, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Stanisław Kenar, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pani Agnieszka Zygarowicz, Burmistrz Iwonicza Zdroju Pan Paweł Pernal i Pan Wiesław Polek, Ksiądz Proboszcz Kazimierz Piotrowski wraz z Kapłanami, Przeor Brat Michał Zięba wraz z Panią Anastazją Ochęduszko Dyrektorem DPS Konwentu Bonifratrów i Kierownikiem NZOZ Panią Bożeną Słowik, Dyrektor Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich Pan Henryk Rospond, Dyrektor SOSW w Krośnie Pani Jolanta Znój, Dyrektor Szkoły Podstawowej Pani Małgorzata Jakubowicz, mieszkańcy, ich rodziny, pracownicy i nauczyciele oraz osoby zaprzyjaźnione.

W ramach planu informacyjno – promocyjnego Projektu umieszczono przed domem tablice informacyjne o projekcie a uczestnikom rozdano ulotki informujące o projekcie. Dla wszystkich gości wydano uroczysty obiad.