Zgromadzenie Sióstr Felicjanek

Zgromadzenie Sióstr św. Feliksa z Kantalicjo (Siostry Felicjanki) założyła bł. Maria Angela Truszkowska w 1855r w Warszawie. Zgromadzenie działa w Europie, Ameryce i Afryce. Pełni apostolat w Kościele służąc ludowi Bożemu, szczególnie ubogim i opuszczonym, przez ewangelizację, katolickie wychowanie i nauczanie, służbę chorym, służbę społeczną i misyjną.

Do Iwonicza Siostry Felicjanki przybyły w 1883r. Uczyły w szkole i opiekowały się sierotami. Od 1951r prowadzą tu Dom Pomocy Społecznej dla chłopców niepełnosprawnych intelektualnie, katechizują dzieci szkolne i pomagają w parafii. Całodobową opieką obejmują 80 niepełnosprawnych w stopniu znacznym i głębokim.